සුබ දිනයක්

එකසිය විස්සට දෙසිය විස්සක්
ආයු බෝ වේවා!

1/04/2011

නව වසරක් උදා වුණා

පිණි බිංදු වැටෙනා මේ උදෑසන
කැකුලු මල් විකසිත වෙලා
හිරු කුමරු වඩිනා තුරු වේලාවට
සුවද විහදුවා මග බලයි

සුලං කෝඩයක් හෙමින් ඇවිදින්
තුරු හිස හෙමිහිට සිඹමින් ඇදෙයි
නීල ගැබ නෙක රටා මවමින්
විහගුන් ගී ගයමින් ඇදෙයි

වී පැදුරෙන් වී හොරෙන් අරගෙන
ගේ කුරුල්ලෝ රස රහසක් කියයි
අඹ ගහේ කොළ අතරේ හැංගී
සුදු රෙදි හොරෙක් හොරැහින් බලයි

අතු අග වියැලුණු කොල බිමට වැටීලා
නව දළු අතු අග පොපියමින් හිඳියි
නව වසරක අරුණළු විද ගෙන
හිරු ලෝකය වෙත එබී බලයි

No comments: